Natalia Słupińska

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta.

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalność kliniczna), czteroletniego całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
Posiada 15 letnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywane w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, Wojewódzkim Szpitalu w Poznaniu i Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Wielkopolski.

Moja praca

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach dotyczących psychopatologii, psychoterapii, neuropsychologii. W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Moje doświadczenie

  • 15 letnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne, Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie
  • 15 letnie doświadczenie w pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Wielkopolski

Moja edukacja

  • Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalność kliniczna)
  • Czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
  • Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Pracuję indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Forma relacji między pacjentem a terapeutą, służąca rozwiązywaniu zgłaszanego konfliktu lub problemu.

Psychologia

Formy wsparcia i pomocy psychologicznej np. interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

Skontaktuj się ze mną

Zadaj pytanie lub zarezerwuj spotkanie.

6 + 7 =

+48 607 81 79 48

ul. Nad Wierzbakiem 36/14, Poznań

nataliamariaslupinska@gmail.com